Informujemy, że ostateczna wycena projektu jest przeprowadzana na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem w oparciu o zakres tematyczny, lokalizację, MPZP, WZiZT i uwarunkowania formalno-prawne.

 • Wycena części architektonicznej dla każdego rodzaju budynku:
 • Cena za projekt podlega indywidualnej analizie w oparciu o potrzeby inwestora, a także lokalizację obiektu
 • Projekty osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinne (zakres: mapa syt.-wys., opinia geologiczna, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryka, wod.-kan., c.o., drogowy, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, prowadzenie procedur do PNB) wycena indywidualna
 • Dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty), hal przemysłowych, biurowo-usługowych, sklepów - wycena indywidualna
 • Adaptacja projektu typowego - 2000,00zł netto bez zmian, 3500,00zł netto ze zmianami
 • Projekty budynków gospodarczych - od 1000,00zł netto

Przykładowa wycena projektu indywidualnego domu jednorodzinnego do 200m2:

Lp. Rodzaj dokumentacji projektowej/usługi Wycena netto
1 Wykonanie mapy do celów projektowych 700,00zł - 1000,00zł
2 Projekt zagospodarowania terenu / działki 1000,00zł
3

Projekt budowlany domu w branży architektonicznej/uszczegółowiony skala 1:100

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej (bez zestawienia stali i drewna) skala 1:50

(w cenie wizualizacje, i koordynacja międzybranżowa)

7000,00zł - 8000,00zł
4

Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do domu

Projekt instalacji gazowej zewnętrznej tzw. zalicznikowej od skrzynki do domu

Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji i wody

1600,00zł
5

Projekt instalacji wod-kan w budynku

Projekt instalacji gazowej w budynku

Projekt instalacji elektrycznej w budynku

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji (jeżeli będzie wymagana)

Projekt pompy ciepła (jeżeli będzie wymagana)

400,00zł

300,00zł

300,00zł

700,00zł

600,00zł

6 Opinia geologiczna 800,00zł
7 Pozyskanie warunków technicznych opinii i uzgodnień 500,00zł
8 Załatwianie formalności w urzędzie do chwili pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 500,00zł
    14.900,00zł
  Koszty dodatkowe jeżeli będą wymagane  
  Nadzór autorski na budowie 150,00zł/ 1 wizyta
  Operat wodno-prawny wycena indywidualna
  Operat p-poż wycena indywidualna
  Zestawienie stali i drewna (dodatkowo)
wycena indywidualna
  Zmiany nieistotne w projekcie do PINB (okna, ściany działowe etc.) 100,00zł/zmiana
  Przyjazd do PINB w trakcie oddawania do użytkowania budynku 100,00zł
  Zmiany istotne, projekt zamienny, legalizacja wycena indywidualna

 

Projekty wymuszają przy wycenie wzięcie pod uwagę wielu elementów. Wycena projektu jest wymaga do indywidualnej analizy ponieważ wynika głównie z nakładu prac projektowych, a te uzależnione są m.in od:

 • wielkości (metrażu), złożoności konstrukcji, bryły, ilości kondygnacji, rodzaju dachu, występowania podpiwniczenia, parkingów, otoczenia etc.;
 • rodzajów instalacji, w skład których mogą wchodzić kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompa ciepła itd.;
 • ograniczeń formalno-prawnych;

W praktyce oznacza to, że inwestor winien mieć na wstępie ogólne założenia co do kształtu, wielkości i wyposażenia instalacyjnego inwestycji. Wystarczy przybliżony metraż, liczba kondygnacji, określenie pożądanego sposobu ogrzewania i wentylacji itd. Wówczas możemy zaproponować koszt wykonania projektu w oparciu o uwarunkowania prawne oraz WZ lub MPZT.

Przykładowa wycena wykonania projektu obejmuje następujące elementy:

 • audyt działki;
 • wykonanie koncepcji architektonicznej (rzuty i elewacje)
 • projekt architektoniczny (projekt budowlany)
 • projekt konstrukcyjny (projekt budowlany i wykonawczy)
 • projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i opcjonalnie innych wymaganych;
 • projekt instalacji elektrycznej enn;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projektowaną charakterystykę energetyczną;
 • wizualizację (2 ujęcia zewnętrzne budynku: elewacja frontowa i ogrodowa - opcjonalnie);
 • wydruk i oprawę kompletu dokumentacji – 4 egzemplarze w skali 1:100 (opcjonalnie konstrukcja skala 1:50), (piąty egzemplarz płatny dodatkowo)
 • nadzór autorski – 2 wizyty na budowie, płatne dodatkowo
 • Projekt wykonawczy po otrzymaniu pozwolenia na budowę całości założenia skala 1:50 (opcjonalnie dodatkowa wycena)
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego kalkulację kosztów wybudowania zaprojektowanego domu (opcjonalnie);
 • pomoc w organizacji formalności (opcjonalnie);
 • wydrukowanie i złożenie dokumentacji.

Wycena dodatkowa:

 • nadzór autorski – 2 lub więcej wizyt na budowie
 • Wykonanie zestawienia stali i drewna - wycena dodatkowa
 • Wykonanie operatu wodno-prawnego, badań geologiczno - inżynierskich, instalacji teletechnicznych - wycena dodatkowa

Projekty zamienne w przypadku legalizacji budowy lub zmian istotnych:

 • wycena indywidualna

Projekty budynków inwentarskich, projekty przebudowy i rozbudowy oraz projekty innych budynków wg kalkulacji indywidualnej.
Projekt konstrukcji wsporczej pod billboard oraz projekty innych konstrukcji wg kalkulacji indywidualnej


Przy zleceniu kompleksowym i dłuższej współpracy rabaty!